ขอประชาสัมพันธ์ กำหนดการ ทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจร่างกาย การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย รับตรงร่วมกับ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ประจำปีการศึกษา 2566

ขอประชาสัมพันธ์ กำหนดการ ทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจร่างกาย
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย รับตรงร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ประจำปีการศึกษา 2566

แบบฟอร์มการรายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายฯ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (กสพท)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566Download     

หากมีข้อสงสัยขอให้สอบถามโดยด่วน
ที่งานบริการการศึกษา ชั้น 3
อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทร 02-926-9695-6