ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2566

 

  • ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์  ปีการศึกษา 2566 : Download  
  • ประกาศเรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 : Download   

 

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

  • สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว
  • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้สมัคร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว : Download