คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ของแสดงความยินดีกับ นพ.กานต์พิศุทธ์ พงษ์ทองคำ แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ และทีม Moriaty ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการตอบคำถามประกวด Sherlock Holmes

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ของแสดงความยินดีกับ นพ.กานต์พิศุทธ์ พงษ์ทองคำ แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ และทีม Moriaty
🥉 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2🥉
ในการตอบคำถามประกวด Sherlock Holmes 🧬🔍
ในงานประชุมอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ประจำปี 2566
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2566 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จ.ชลบุรี
.