งานประชุมวิชาการจักษุวิทยา ครั้งที่1 ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจด้านจักษุวิทยา เข้าร่วมประชุมวิชาการจักษุวิทยา ครั้งที่1 “TROPHY” 1st Thammasat Recent Advances in Ophthalmology Conference .

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการจักษุวิทยา ครั้งที่1
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจด้านจักษุวิทยา เข้าร่วมประชุมวิชาการจักษุวิทยา ครั้งที่1 “TROPHY”
1st Thammasat Recent Advances in Ophthalmology Conference
.
🗓 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566
🚩 ณ ห้องประชุม Lotus 1-4, centara grand at centalworld

📲 ลงทะเบียนฟรีได้ที่ลิงค์ 👇 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)