ขอเชิญชวนคณาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการนำเสนอ หัวข้อ “Better Presentation พรีเซนต์อย่างไรให้โดนใจ” 

ขอเชิญชวนคณาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการนำเสนอ
หัวข้อ “Better Presentation พรีเซนต์อย่างไรให้โดนใจ” 📍💼
โดย อ.พญ.สุธาพร ล้ำเลิศกุล
.
🗓 วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566
⏰ เวลา 13.00 – 16.00 น.
🚩 ณ ห้องประชุม1 ชั้น 7 อาคารกิตติวัฒนา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ

📲 สามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://bit.ly/3mRYcO1
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โทร.02-926-9205