ขอเชิญชวนคณาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา soft skill หัวข้อ “Growth Mindset”  กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ

ขอเชิญชวนคณาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา soft skill
หัวข้อ “Growth Mindset” 📊📈
กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ
รศ.ดร.นพ.เทอดพงศ์ ทองศรีราช
.
🗓 วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566
⏰ เวลา 13.00 – 16.00 น.
🚩 ณ ห้องสโมสร ชั้น 4 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มธ.
.


📲 สามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://bit.ly/40tETbs
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โทร.02-926-9205