ของแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.ธนา ขอเจริญพร อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้รับรางวัล อายุรแพทย์ดีเด่น (ด้านต้านภัยโควิด-19)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ของแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.ธนา ขอเจริญพร อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์
ได้รับรางวัล อายุรแพทย์ดีเด่น (ด้านต้านภัยโควิด-19)

จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ในการประชุมวิชาการประจำนปี ครั้งที่ 39

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566
ณ ห้อง โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี
.