ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และศิษย์เก่า ร่วมงานคืนสู่เหย้า “แพทย์ธรรมศาสตร์ แพทย์ของประชาชน” วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และศิษย์เก่า ร่วมงานคืนสู่เหย้า
“แพทย์ธรรมศาสตร์ แพทย์ของประชาชน”
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566
ณ ห้องประชุมสโมสร ชั้น4 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มธ.
.
จัดโดย
สมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์