ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ และแผนผังที่นั่งสอบ ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปีการศึกษา 2566

F 8 9.3.2023