ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบสตูดิโอถ่ายภาพวีดีทัศน์ พร้อมติดตั้ง ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบสตูดิโอถ่ายภาพวีดีทัศน์ พร้อมติดตั้ง ๑ ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบสตูดิโอถ่ายภาพวีดีทัศน์ พร้อมติดตั้ง ๑ ชุด  : (Download)
  • เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : (Download)