ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ธรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ระยะเวลา ๖ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ธรรมศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ ระยะเวลา ๖ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ธรรมศาสตร์  : (Download) 
  • เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  : (Download)