ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย การชี้แจงกรอบการวิจัยจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประจำปีงบประมาณ 2567

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย
การชี้แจงกรอบการวิจัยจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประจำปีงบประมาณ 2567
วิทยากร โดย ทพ.จเร วิชาไทย
ผู้จัดการงานวิจัย (สวรส.)

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566
⏰ 13.00-16.30 น.
📍 ณ ห้องเรียนประชุมงานบริหารการวิจัย ชั้น4 อาคารราชสุดา คณะแพทยศาสตร์ มธ.
.
สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 มี.ค. 66
📲 https://forms.gle/6eVX1PokVDTwnx7A8
.
กำหนดการ
📲 https://bit.ly/3SzeKWy
.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร.02-564-4444 ต่อ 7538