โครงการอบรมกฎหมายทางการแพทย์ จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมกฎหมายทางการแพทย์
จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
.
ในหัวข้อ
1.ความรับผิดทางการแพทย์และเหตุป้องกันได้
2.รับมืออย่างไรเมื่อเกิดข้อผิดพลาดทางการแพทย์

3.เสวนาประเด็นข้อร้องเรียนที่พบบ่อยในสถานพยาบาล

🗓 ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566
⏰ เวลา 13.00 – 16.00 น.
🚩 ณ ห้อง4429 ชั้น4 อาคารคุณากร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สามารถลงทะเบียนได้ที่ : http://line.naver.jp/ti/p/TCrrSjuFqm
.