งานวันสถาปนา ครบรอบ 33 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์
เรียนเชิญบุคลากรทุกท่าน
ร่วมงานวันสถาปนา ครบรอบ 33 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566
📍ณ ห้องประชุมสโมสร ชั้น4 อาคารคุณากร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต