โครงการติดอาวุธนักวิจัย ครั้งที่ 2 หัวข้อ “เจาะลึกเรื่อง authorship ของบทความวิชาการ ตำรา หนังสือ ใครบ้างที่สามารถมีชื่อเป็นผู้ประพันธ์”

ประชาสัมพันธ์ โครงการติดอาวุธนักวิจัย ครั้งที่ 2
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย
🚩 หัวข้อ “เจาะลึกเรื่อง authorship ของบทความวิชาการ ตำรา หนังสือ ใครบ้างที่สามารถมีชื่อเป็นผู้ประพันธ์”
วิทยากร โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์
.
🗓 วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566
⏰ 11.00-14.00 น.
📍 ณ ห้องประชุมสถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก ชั้น 4 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มธ.
สามารถลงทะเบียนได้ที่