ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ประจำปีการศึกษา 2566

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท-เอก) ประจำปีการศึกษา 2566
.
🚩เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 7 มีนาคม 2566
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
🟢สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
🟢สาขาววิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
🟢สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก
🟢สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีเซลล์ต้นกำเนิด (หลักสูตรนานาชาติ)
🟢สาขาวิชาศัลยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
☎ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานบัณฑิตศึกษา
โทร 081-853-5187 (คุณวิภาพิทย์) , 091-228-2043(คุณสุมิตตา)
E-mail: gradstudies.med@gmail.com