เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีเซลล์ต้นกำเนิด (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีเซลล์ต้นกำเนิด (หลักสูตรนานาชาติ)
ประจำปีการศึกษา 2566

Admission Requirements : https://bit.ly/3YuNXg7

Application for Graduate Studies Admission : https://bit.ly/40RLU7z
🚩ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 7 มีนาคม 2566
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง
☎ 02-9269757-9
✉ Gradstudies.med@gmail.com

                                                                                                                                                                  📲 www.medtu.ac.th