ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร Audition นักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกชั้นปี เพื่อตามหานักแสดง ในการถ่ายทำMini-Series ของคณะแพทยศาสตร์ มธ. ภายใต้โครงการ MED TU CHANNEL .

ระชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร Audition นักศึกษาแพทย์ 🩺
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกชั้นปี
เพื่อตามหานักแสดง ในการถ่ายทำMini-Series ของคณะแพทยศาสตร์ มธ.
ภายใต้โครงการ MED TU CHANNEL ✨
.
คุณสมบัติผู้สมัคร :
1.ไม่จำกัดเพศ
2. ปัจจุบันเป็นนักศึกษาแพทย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
.
สถานที่ถ่ายทำ:
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
.
ระยะเวลา:
– สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ม.ค 66
.
สามารถสมัครได้ที่ QR Code หรือ https://bit.ly/3XNG7xD

.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
☎ 02-926-9004
งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์