คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.ณรงค์กร ซ้ายโพธิ์กลาง อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ . ได้รับรางวัล “APSR Travel award” 🏆 จากผลงานวิจัย 👉 ประเภท Oral Presentation เรื่อง “Factors affecting CPAP adherence in Thai patients with obstructive sleep apnea”

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ
รศ.นพ.ณรงค์กร ซ้ายโพธิ์กลาง
อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์
.
ได้รับรางวัล “APSR Travel award” 🏆
จากผลงานวิจัย
👉 ประเภท Oral Presentation
เรื่อง “Factors affecting CPAP adherence in Thai patients with obstructive sleep apnea”

👉 ประเภท Poster Presentation
เรื่อง “Pulmonary function among COVID-19 patients in home isolation program”
.
จากงานประชุม 26th Congress of the Asian Pacific Society of Respirology (APSR 2022) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2565 ณ ประเทศเกาหลีใต้


.