คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ พญ.อภิศรา สุริยะกุล แพทย์ประจำบ้านต่อยอดภาควิชาอายุรศาสตร์ . ได้รับรางวัล “APSR-ERS Young Investigator Award”

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ
พญ.อภิศรา สุริยะกุล
แพทย์ประจำบ้านต่อยอดภาควิชาอายุรศาสตร์
.
ได้รับรางวัล “APSR-ERS Young Investigator Award” 🏆
จากผลงานวิจัยเรื่อง “Correlation between hand grip strength and peak inspiratory flow rate in patients with stable chronic obstructive pulmonary disease”
.
จากงานประชุม 26th Congress of the Asian Pacific Society of Respirology (APSR 2022) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2565 ณ ประเทศเกาหลีใต้