ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ภญ.อรุณพร อิฐรัตน์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ . ติดอันดับ World’s Top2% Scientists 2020 ซึ่งมีผลงานตีพิมพ์-อ้างอิงสูงที่สุดในโลก

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ
รศ.ดร.ภญ.อรุณพร อิฐรัตน์
หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์
สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
.
ติดอันดับ World’s Top2% Scientists 2020
ซึ่งมีผลงานตีพิมพ์-อ้างอิงสูงที่สุดในโลก
-ประเภท Single recent year data
ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2564
อ้างอิงจาก https://elsevier.digitalcommonsdata.com