ขอแสดงความยินดีกับ นพ.ธนุส เพียรทอง แพทย์ประจำบ้านต่อยอดหน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดวิจัย ในงานประชุมใหญ่วิชาการประจำปีครั้งที่ 48 สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ
นพ.ธนุส เพียรทอง
แพทย์ประจำบ้านต่อยอดหน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดวิจัย เรื่อง
“Risk categorization and outcomes among healthcare workers expose to COVID-19:
A cohort study from a tertiary-care center in Thailand”
ในงานประชุมใหญ่วิชาการประจำปีครั้งที่ 48 สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 13-16 ตุลาคม พ.ศ.2565 ณ PEACH โรงแรมรอยัลคลิฟ พัทยา จ.ชลบุรี