ขอแสดงความยินดีกับ นศพ.ศิรชัช หาญวิวัฒนกูล นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุม The Association for Medical Education in Europe (AMEE) AMEE Lyon 2022

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
นศพ.ศิรชัช หาญวิวัฒนกูล นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4
ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง
Knowledge and attitude toward COVID-19 and vaccine acceptance among Thai university students.
ในงานประชุม The Association for Medical Education in Europe (AMEE) AMEE Lyon 2022 ณ Lyon Convention Centre, Lyon, France
ระหว่างวันที่ 27-31 สิงหาคม พ.ศ. 2565
โดยมี รศ.นพ.ธนา ขอเจริญพร
อาจารย์แพทย์หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา