โครงการ “สร้างสุขภาพที่ดีหลังเลิกงาน” เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 สิงหาคม 2566

ประชาสัมพันธ์สำหรับชาวคณะแพทยศาสตร์
ขอเชิญร่วมโครงการ “สร้างสุขภาพที่ดีหลังเลิกงาน” 💪
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 สิงหาคม 2566
ณ ห้องออกกำลังกายศูนย์ส่งเสริมสุขภาพคณะพยาบาลศาสตร์
เปิดให้บริการทุกวัน ⏰ ตั้งแต่ 12.00 – 20.00 น.

*หมายเหตุ : คณะฯจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น