ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา

 ประชาสัมพันธ์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
.
📌จำนวน 3 ตำแหน่ง ประจำปี พ.ศ. 2566
⏰ กำหนดเวลารับสมัคร
🗓 วันที่ 1-31 ตุลาคม 2565
⚡️ สอบสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง


🚩 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณอุไรรัตน์ วงษ์ทองดี
งานบริการการศึกษา
โทร 02-926-9698