ประชุมวิชาการ “THAMMASAT PTERYGIUM DAY 2022” วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเรียนเชิญแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ
“THAMMASAT PTERYGIUM DAY 2022” 👁️
.
Online ไม่จำกัดจำนวน (ผ่านทาง Docquity application)
On-site lecture : จำกัด 20 ท่านแรกตามลำดับการสมัคร
hand-on wet lab : สำหรับแพทย์ประจำบ้านจักษุฯ
.
🖥 ลงทะเบียนได้ที่ : https://bit.ly/3BDZwJ3
.
🗓 วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565
⏰ เวลา 08.30 – 15.00 น.
🚩 ณ ห้องประชุมภาควิชาจักษุวิทยา
ชั้น2 อาคาร มรว สุวพรรณ สนิทวงศ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณดวงพร บุญเพชร ☎ 02-926-9957