ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ คุณชัยยุทธ กิติธีระกุล มอบเงินบริจาคจำนวน…

ขอขอบคุณผู้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์เรียนดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

รศ.นพ.ดิลก ภิยโยทัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์…

ขอขอบคุณผู้บริจาค

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอขอบคุณ บริษัท…

ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ คุณสุนทร -…

ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์-…