งานประชุมวิชาการหน่วยโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ RCU Day ประจำปีครั้งที่ 2

งานประชุมวิชาการหน่วยโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ RCU Day ประจำปีครั้งที่ 2
หัวข้อ “COVID-19 Pneumonia: How to Survive”
8 ตุลาคม 2564 เวลา 9.10-14.30 น.
รูปแบบ Hybrid (On-site จำกัด & Online ไม่จำกัด)

ลงทะเบียนฟรี! Scan QR code