งาน Open House ของภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

ขอประชาสัมพันธ์งาน Open House ของภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
ในวันที่ 24 กันยายน 2564 นี้
ผ่านระบบ Online Meeting

สำหรับแพทย์ที่สนใจเรียนต่อเฉพาะทาง
เพียง Scan QR code เพื่อลงทะเบียน