งานประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN Gastro 2021 วันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรม พูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ) โดย ASMG members

งานประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN Gastro 2021
ในวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรม พูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ) โดย ASMG members

หัวข้อประชุมที่น่าสนใจประกอบด้วย
-การปลูกถ่ายอุจจาระ (FMT) เพื่อการรักษาโรค
-การใช้ probiotic prebiotic และ synbiotic ทางการแพทย์
-การรักษาโรคในระบบทางเดินอาหาร ตับ และทางเดินนำ้ดีที่พบได้บ่อย
-การรักษาภาวะอ้วน ด้วยการใช้ยา การส่องกล้องทางเดินอาหาร และการผ่าตัด

สามารถเข้าเว็ปเพื่อดูข้อมูลและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่
https://aseangastro.org หรือติดต่อลงทะเบียนได้ที่ Sponsor