โครงการอบรมเข้มข้นระยะสั้นระบาดวิทยาคลินิก ประจำปี 2564 Short Intensive Course Diploma in Clinical Epidemiology 2021

โครงการอบรมเข้มข้นระยะสั้นระบาดวิทยาคลินิก ประจำปี 2564
Short Intensive Course Diploma in Clinical Epidemiology 2021
วันที่ 19 สิงหาคม – 14 กันยายน 2564 ตั้งแต่วันที่ 9.00 – 16.00 น.
ห้องบรรยาย 4601 ชั้น 6 ตึกอาคารคุณากร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือเรียน Online ผ่านระบบ Ms Team
รับจำนวนจำกัด 30 คนปิดรับสมัคร 6 สิงหาคม 2564

ติดต่อสอบถามเพิ่มได้ที่
คุณอรุณมาศ เนียมประเสริฐ
โทร 02-977-8225
LINE ID:@cetu