งานประชุมวิชาการเท้าเบาหวานแบบ online Small Step to Giant Leap, Demi-decade Center of Excellence for Diabetic Foot Care, Thammasat University Hospital (TU-CDC)

ขอเชิญแพทย์ และบุคลากรการแพทย์ เข้าร่วมประชุมวิชาการเท้าเบาหวานแบบ online
Small Step to Giant Leap, Demi-decade Center of Excellence for Diabetic Foot Care,
Thammasat University Hospital (TU-CDC)
วันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2564
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน และดูกำหนดการได้ที่ QR Code ไม่มีค่าลงทะเบียน
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศููนย์เท้าเบาหวาน โทร02-9269033