หน่วยห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง Central Laboratory Research Unit

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หน่วยห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง Central Laboratory Research Unit
รับบริการงานตรวจวิเคราะห์ สำหรับนักวิจัย ทั้งภายใน และหน่วยงานภายนอกที่มาขอใช้บริการทั้งหมด 4 ประเภท คือ
สามารสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 8อาคารคุณากร คณะแพยศาสตร์
คุณเฉลิม จันทร์สมโทร 02-926-9820 , 02926-9830