ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม “หลักจริยธรรมการวิจัยในคน”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม “หลักจริยธรรมการวิจัยในคน”
ในวันพุธที่ 21 เมษยน 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้องสโมสร ชั้น 4 อาคารคุณากร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่คุณวราภรณ์
โทร 02-926-9704
หรือ 02-564-4444 ต่อ 7335