คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2

 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – กรกฎาคม 2564
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานบัณฑิตศึกษา
โทร 02-926-9757-9
E-mail: gradstudies.med@gmail.com