คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดบริการนวดเพื่อสุขภาพ “มั่นใจ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน”

คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดบริการนวดเพื่อสุขภาพ
“มั่นใจ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน”
เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น.
สำรองคิวได้ที่ 081-9079943