แถลงการณ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรณีนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

 

แถลงการณ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรณีนักศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)