ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ มธ. ประจำปีงบประมาณ 2564

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ มธ. ประจำปีงบประมาณ 2564
หมดเขตวันที่ 26 มีนาคม 2564

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานบริหารการวิจัย คณะแพทยศาสตร์
คุณวณิชชา โทร 7538