รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ประจำปีการศึกษา 2564

📌รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท-เอก) ประจำปีการศึกษา 2564
เริ่มรับสมัคร 11 มกราคม – 1 มีนาคม 2564
🔺 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานบัณฑิตศึกษา
โทร 02-926-9757-9
E-mail: gradstudies.med@gmail.com