📌 มาแล้ว!!! ส่งถึงบ้าน “อาการวิทยา ฉบับพกพา (ฉบับปรับปรุง)” 🎉350 บาท ส่งฟรีทั่วไปประเทศ !!!

📢📢📢 ประชาสัมพันธ์
📌 มาแล้ว!!! ส่งถึงบ้าน “อาการวิทยา ฉบับพกพา (ฉบับปรับปรุง)”
🎉🎉🎉 350 บาท ส่งฟรีทั่วไปประเทศ !!!
📢📢📢 สามารถซื้อหนังสือได้ที่
📌ภาควิชาอายุรศาสตร์ ชั้น 7 อาคารคุณากร
📌คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
📌โทร 02 926 9793 -4 หรือ
🔺 สามารถลงทะเบียนสั่งซื้อได้ที่ https://forms.gle/3Qk8swRsSE4hXzQY6