ขอเชิญแพทย์ประจำบ้าน/ต่อยอด ส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในระบบ ONLINE ในงานวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มธ.ประจำปี 2564

ขอเชิญแพทย์ประจำบ้าน/ต่อยอด
ส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในระบบ ONLINE
ในงานวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มธ.ประจำปี 2564
.
จัดประกวดแบบ online
ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564
เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ณ ห้องสโมสร ชั้น 4
อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มธ.
หมดเขต 22 กุมภาพันธ์ 2564
.
สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานบริหารการวิจัย (คุณวณิชชา)
โทร 087-7427550
E-mail :MEDTU_RESEAECH@YAHOO.COM