คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนา ขอเจริญพร ที่ได้รับพระราชทานรางวัล  “บุคคลด้านการแพทย์และสาธารณสุขดีเด่น”

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนา ขอเจริญพร
ที่ได้รับพระราชทานรางวัล  “บุคคลด้านการแพทย์และสาธารณสุขดีเด่น”
จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ในงานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก  ครั้งที่ 28 ปี ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563
ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย