คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.อนุชา อภิสารธนรักษ์ ในโอกาสได้รับเข็มประกาศเกียรติคุณ นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ
ศ.นพ.อนุชา อภิสารธนรักษ์
ในโอกาสได้รับเข็มประกาศเกียรติคุณ
นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น
ของสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาล
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563
ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร