ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟัง อบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุน การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟัง
อบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องสโมสร ชั้น 4
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สามารถลงทะเบียนผ่านลิงค์นี้ได้ค่ะ
ก่อนวันที่ 22 มกราคม 2564
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMrspUyqvDOA5j3vY0J7ZNRWbgJHGdCBVEze0q5Ljki48XGA/viewform
.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณเฉลิม จันทร์สม
โทร.02-926-9820