ประกาศเปิดรับทุนสนับสนุน การตีพิมพ์ผลงานวิจัย มธ. ประจำปี 2564

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศเปิดรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย มธ. ประจำปี 2564
.
ระยะเวลาของบทความวิจัย
1.ผลงานตั้งแต่ 1 ม.ค.62-31 ธ.ค.63 ส่งภายในวันที่ 25 ธ.ค.63
2.ผลงานตั้งแต่ 1 ม.ค.63-31 ธ.ค.63 ส่งภายในวันที่ 25 มิ.ย.64
สามารถ Download ข้อมูลได้ตามลิงค์นี้ค่ะ
https://drive.google.com/drive/folders/1RlyXHS4vRh_msVaGJjH7G7jLxtWGIiI6?usp=sharing

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์วิจัยทางคลินิก ชั้น 4 โทร 9908