ขอเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ Type 1 Diabetes Mellitus Conference วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ Type 1 Diabetes Mellitus Conference
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563  เวลา 08.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์ 1 ชั้น 3 อาคารบริการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
.
(CME 5.5 หน่วยกิต)
ผบกับหัวข้อการบรรยาย พร้อมฝึกปฏิบัติการจริง
หรือ ร่วมประชุมแบบ Virtual
“ไม่มีค่าลงทะเบียน”
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ – 13 /11/63
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มติม : ศูนย์บาหวานธรรมศาสตร์
โทร.0 2926 9033 (วันและเวลาราชการ)