#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

SEXOLOGY COURSES 2020
Diploma in Clinical sexology
หลักสูตรเพศวิทยาคลินิก
สำหรับบุคคลทั่วไป ฝึกอบรมเพื่อเป็นนักเพศวิทยาคลินิก
————————–
Diploma in sexual Medicaine
หลักสูตรเวชศาสตร์ทางเพศ
สำหรับแพทย์ ฝึกอบรมเพื่อเป็นแพทย์เวชศาสตร์ทางเพศ
————————–
เปิดรับสมัครแล้วมี 2 ระยะให้เลือกฝึกอบรม
Mid-year Intensive Course:June 2020 และ
End-year Regular Course:October to December 2020
ที่หน่วยเพศวิทยาคลินิกและเวชศาสตร์ทางการเพศ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และคลินิกสุขภาพเพศ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียดตามไฟล์ประกอบ
โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรเวชศาสตร์ทางเพศ