เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หน่วยโรคทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ปีการศึกษา 2564 จำนวน 3 ตำแหน่ง  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 14 สิงหาคม 2563
ทาง http://www.med.tu.ac. th/webmed/?page_id=2304
สอบสัมภาษณ์วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอุไรรัตน์ วงษ์ทองดี
โทรศัพท์ 02-9269698