ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ คุณชัยยุทธ…

ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ คุณกมลวรรณ รัตนบรรเจิดกุล มอบเงินบริจาค…

ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์…

ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ คุณชัยยุทธ กิติธีระกุล มอบเงินบริจาค…

ขอขอบคุณบริจาค

ขอขอบคุณ คุณชัยยุทธ กิติธีระกุล มอบเงินบริจาค…