โครงการ Research Club ครั้งที่ 1/2564 ในหัวข้อเรื่อง “Application of genomic technology into clinical Practice and medical research” วันที่ 8 ตุลาคม 2563

#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ…

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนนำเสนอผล งานวิชาการต่างประเทศ ประจำปี 2564

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนนำเสนอผล งานวิชาการต่างประเทศ…

ขอเชิญฟังบรรยาย เรื่อง “Update genetic diseases and genetic testings” โดย รศ.พญ.กิติวรรณ โรจนเนืองนิตย์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก ร่วมกับ…