ธรรมศาสตร์ เปิดหลักสูตรแพทย์แนวใหม่ เรียน 7 ปีได้ 2 ปริญญา

ธรรมศาสตร์ เปิดหลักสูตรแพทย์แนวใหม่…

ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและสัมผัสกับความเป็นหมอตาในงาน #OpenHouse ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ 

กิจกรรมดีๆ กับการค้นพบความชอบด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและสัมผัสกับความเป็นหมอตาในงาน #OpenHouse…